Available courses

    Curs de conceptes bàsics d'electrocardiografia.

    Curs bàsic d'introducció al disseny d'estudis, preparació de les dades i descripció i anàl·lisis bàsica de les mateixes, tot utilitzant el programari SPSS o PSPP

    Curso sobre el abordaje inicial de las emergencias (médicas y por fuego) en empresas